Contact

Address:

30274
5F., No. 28, Jiazheng 10th St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-3-6583147 FAX:+886-3-6585674

E-mail:sales@abeltech.com.tw ; joe@abeltech.com.tw